PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1.     Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes http://parkavimostulpeliai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Metalinis“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu,
1.2. Prekių pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą  ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtiniti prekių užsakymą“,  Pirkėjui atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Pardavėjas  Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės kainą.
 

2.     Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus, jei Pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ir loterijose; paslaugų teikimo, kai Pirkėjo sutikimo Pirkimo-pardavimo sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo  dienų terminui; prekių. Kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų teikimo Pirkėjui nebegali būti grąžinamos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas), apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
2.3. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles)
2.4. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja už Prekes ir su prekių pristatymu susijusią kainą sumokėti  per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

 

3.     Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų , kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.
3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (prekių) tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar jos tinkamam veikimui, pardavėjas turi teisę apriboti ir /ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės darbu ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje išanksto Pirkėjo neįspėjus.
3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paseklbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.
 

4.     Prekių kaina ir atsiskaitymas.

4.1.  Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.
4.2.  Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
4.3.  Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti trimis būdais :
4.3.1. Grynais pinigais, kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas iškart pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia turėti tikslią sumą pinigų, kokia yra užsakymo suma.
4.3.2. Pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis,.
4.3.3. Bankiniu pavedimu iš šių bankų: AB SEB bankas, AB DNB bankas, Nordea Bank, AB Swedbank, (įnešant grynus pinigus arba darant pervedimą iš sąskaitos) į pardavėjo banko sąskaitą (eurais), mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti Jums suteiktą užsakymo numerį. Po pavedimo atlikimo būtinai mus informuokite el. paštu info@parkavimostulpeliai.lt
.  Užsakymas nepradedamas vykdyti, kol negauname informacijos apie atliktą pavedimą, nes užsakymo statusas lieka nepasikeitęs, jis matomas kaip "neapmokėtas". Jei padarėte pavedimą, tačiau prekių dar negavote ir norite grąžintis pinigus, informuokite mus telefonu ar el. paštu. vadybininkas informuos Jus kaip ir kur pateikti užpildytą prašymą (XLSX arba PDF failas)

4.3.4 Sąskaitą išrašys pardavėjas po prekių pristatymo ir ji bus atsiųsta pirkėjui el. paštu.

 

5.     Prekių pristatymas.

5.1.  Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos paštu arba kurjeriu arba Pardavėjo transportu.
5.2.  Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme. Labai retais atvejais kai kurios prekės negali būti parduodamos po 1 vnt., todėl po užsakymo, per 4 darbo valandas apie tai galite būti informuoti.
5.3.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti  Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
5.4.  Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.
5.5.  Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardvėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu)  apie tai  įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.
5.6.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristaymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.
5.7.  Pirkėjui (Pirkėjo atstovui)  priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra  tinkamai atliktos.
5.8.  Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

 

6.   Prekių grąžinimas.

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

6.1.  Tuo atveju jei  Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 2.2 p., prekė grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekės pristatymą sumokėti  pinigai grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, su sąlyga, kad prekė yra grąžinta Pardavėjui.

6.2.Prekės grąžinamos originalioje prekės siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). arba su prekių siunta gautą prekių perdavimo aktą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą.

6.3.  Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės. Tai taikoma ir prekėms, kurios yra grąžinamos kaip „užstatas“, tai yra stabdžių apkaboms, starteriams ir t.t. (užsakant prekes užsakyme atsiranda papildoma prekė „Užstatas“ jis grąžinamas tik tuo atveju jei grąžinama prekė atitinka visus gamintojo reikalavimus, dėl tikslių reikalavimų teiraukitės telefonu ar el. paštu)
6.4.  Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
6.6.  Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas kreipiasi bendraisiais www.parkavimostulpeliai.lt kontaktais.
 

7.      Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Pirkėjas sutinka, kad paspaudęs mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“,  sutinka pateikti savo asmens duomenis, tam kad pardavėjas galėtų minėtus duomenis tvarkyti Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo (fizinio asmens)asmens kodo tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas netvarkys.
7.2. Pirkėjas patvirtina, kad paspaudęs mygtuką „Patvirtiniti prekių užsakymą“,  jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
7.3. Pirkėjas patvirtina, kad paspausdamas mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“,  Pirkėjas žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo duomenis, tačiau jam yra suprantama, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini indentifikuoti Pirkėją pirkimo-pardavimo sutarties (internetinės prekybos) sudarymo, vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus , kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytias tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti pirkimo-pardavimo sutarties.

7.4 Visos taisyklės aptartos dokumente „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“.

8.    Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9.    Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasėkmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.
9.2. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d., Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstaymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai atlikti naudojant Pirkėjo duomenis laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.
9.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėnje pardutuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.    Prekės užsakymas pagal pavyzdį

10.1 Jei prekės, pateiktos http://parkavimostulpeliai.lt kataloge UAB „Metalinis“ neturi savo sandėliuose ar prekių pasiūlymas pateiktas pagal atskirą užklausą, bei pirkėjas pageidauja prekes įsigyti - sutartis sudaroma remiantis CK 6.356 

10.1.1 Vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis gali būti sudaryta pagal pirkėjui pardavėjo pasiūlytus daiktų pavyzdžius (prekių aprašymą, prekių katalogus, modelius ir t. t.).

10.1.2 Jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, tai sutartis pagal daiktų pavyzdžius laikoma sudaryta, kai pardavėjas pristato daiktus į sutartyje nurodytą vietą, o jei pristatymo vieta sutartyje nenurodyta, – į vartotojo gyvenamąją vietą.

10.1.3 Pirkėjas iki daiktų perdavimo turi teisę atsisakyti sutarties pagal daiktų pavyzdžius. Tačiau šiuo atveju pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

10.2 Užsakant prekę, pardavėjas UAB „Metalinis“ gali paprašyti apmokėti už prekes išankstiniu mokėjimu.

 

11.    Baigamosios nuostatos

11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.